Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2019

Avadacadavra
0385 3cd7 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
Avadacadavra
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaletodelio aletodelio
Avadacadavra
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarvelous marvelous
Avadacadavra
0132 3c79 500

June 17 2019

Avadacadavra
6265 0d4b 500
Reposted fromthetemple thetemple viapiehus piehus
Avadacadavra
5667 0c9e 500
Reposted fromhwaiting hwaiting viaaurinko aurinko

June 15 2019

Avadacadavra
1599 ea66 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viatichga tichga

June 14 2019

June 13 2019

Avadacadavra
1263 4882 500
Reposted fromtfu tfu
Avadacadavra
3113 5a75
Już Dawno nie byłem w Krakowie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Avadacadavra
8796 39a8 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viafelicka felicka

June 06 2019

Avadacadavra
Reposted fromFlau Flau viatichga tichga

June 05 2019

Avadacadavra
1974 2c29 500
Reposted frompiehus piehus
Avadacadavra
0734 8ae2 500
Reposted fromdelain delain vialexxie lexxie

June 02 2019

Avadacadavra
6245 94d1 500
Reposted fromimbryk imbryk viapiehus piehus

May 31 2019

Avadacadavra
4933 c97d 500
Reposted fromtichga tichga
Avadacadavra
0590 30dd 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadelain delain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl