Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2020

Avadacadavra
3864 14cf
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo

June 03 2020

Avadacadavra
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
Avadacadavra
3905 07b0 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaEwkaLoL EwkaLoL

June 01 2020

Avadacadavra
0487 6998 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Avadacadavra
1826 1fb2 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viafreeway freeway

May 25 2020

Avadacadavra
0584 48cc
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapiehus piehus

May 22 2020

Avadacadavra
3853 490c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
Avadacadavra
4105 a0d5
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Avadacadavra
6091 971f
Reposted fromtfu tfu
Avadacadavra
4211 8cdc 500
tumor
Reposted frompiefke piefke viaEwkaLoL EwkaLoL

May 15 2020

Avadacadavra
3975 0859 500
Reposted fromtfu tfu
Avadacadavra
2869 751d
Reposted fromBabson Babson vianiskowo niskowo
Avadacadavra
0749 6051 500
Reposted frompiehus piehus viafreeway freeway
Avadacadavra
2816 422b 500
Reposted frompiehus piehus
Avadacadavra
2793 ad56 500
Reposted frompiehus piehus
Avadacadavra
2813 36bd 500
Reposted frompiehus piehus

May 14 2020

Avadacadavra
7401 f918

May 13 2020

Avadacadavra
- Abraham prostytuuje własną żonę faraonowi (Rdz 12:11-16)

- Ojciec wydaje 2 swoje córki na zbiorowy gwałt (Rdz 19:1-8)

- Mężczyzna wydaje swoją konkubinę na zbiorowy gwałt. Po zakończeniu orgii ćwiartuje jej ciało (Sdz 19:22-30)

- Dwie córki Lota upijają swojego ojca w celu podjęcia z nim czynności prokreacyjnych (Rdz 19:30-38)

- Kobieta udaje prostytutkę by uwieść swojego teścia (Rdz 38:12-30)

- Opis rozmiarów męskiego przyrodzenia oraz obfitości ejakulatu, w kontekście erotycznym (Ezekiel 23:20)

- Wytrysk pozapochwowy jako metoda antykoncepcji Onana (Rdz 38:1-10)

- Kanibalizm rodzinny: rodzice zjadają swoje dzieci (2 Królów 6:28-29)

- Wysmarowanie twarzy fekaliami jako forma kary (Malachiasza 2:3)

- Zalecanie samookaleczania jako prewencję przed grzechem (Mt 5:28-30, Mk 9:43-45)

- Gościnność: kobieta zaprasza gościa na nocleg, po czym morduje go śpiącego, wbijając mu młotkiem palik w skroń (Sdz 4:21)

- Nakaz podboju sąsiednich narodów i ludobójstwa. (Pwt 7:1-2)

- Opis mordowania dzieci na oczach ojców, oraz gwałtów na ich żonach (Iz 13:15-16)

- Prawo wojenne: jeńców należy wymordować wraz z ich rodzinami (Liczb 31:17)

- Jak należy ukarać mężczyznę za gwałt? Przymusowym małżeństwem. (Pwt 22:28-29)

- Sakralna dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych. (Kpł 21:16-24)

- Nakaz dyskryminacji kobiet (Pwt 22:5, list do Efezian 5:22-23, 1 list do Tymoteusza 2:11-12, 1 1 list Piotra 3:1-2)
— Biblia
Reposted from1923 1923 viakwasmilosz kwasmilosz
Avadacadavra
0573 9172 500
Reposted fromhrafn hrafn viakwasmilosz kwasmilosz
Avadacadavra
0784 f1de 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viakwasmilosz kwasmilosz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...